Kto jest obowiązany do zainstalowania licznika ciepła u odbiorcy?

Jeżeli umowa o przyłączenie nie stanowi inaczej dostawca ciepła, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła obowiązany jest, na podstawie art. 7 ustawy Prawo energetyczne, do zainstalowania układu pomiarowego-rozliczeniowego ciepła (w tym licznika ciepła) u odbiorcy.

Nadmienić należy, że po 30 września 1999 r. w rozliczeniach za ciepło należy stosować system rozliczeń oparty o wskazanie układów pomiarowych. Montaż urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych ciepła spoczywa na przedsiębiorstwie energetycznym, koszty tego montażu są uwzględnione w taryfie dla ciepła.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.