Dlaczego istnieje konieczność montażu urządzeń pomiarowych?

Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo energetyczne, w aktach wykonawczych do tej ustawy oraz warunkami zawartymi w koncesji Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ma obowiązek rozliczania energii cieplnej dostarczonej do odbiorców w oparciu o urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe. Urządzenia takie montowane są w obiekcie każdego odbiorcy, korzystającego z usług naszego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie, właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego ma obowiązek rozliczenia energii cieplnej w podziale na poszczególne lokale mieszkalne.

W związku z powyższym na grzejnikach montowane są podzielniki kosztów ogrzewania, umożliwiające dokonanie takiego podziału.

Obecnie w nowo wznoszonych obiektach instalacja odbiorcza centralnego ogrzewania projektowana musi być w sposób, umożliwiający indywidualne opomiarowanie licznikiem ciepła każdego mieszkania.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.