Czy przedsiębiorstwo ciepłownicze może narzucić odbiorcy wielkość mocy zamówionej?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami to odbiorca decyduje o wielkości mocy zamówionej, a nie przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Zamawiając określoną moc cieplną odbiorca musi jednak pamiętać, że powinna to być największa moc, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, tzn. przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej –16 °C, i musi ona zapewnić utrzymanie:
  • normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniu (dla mieszkań wynosi ona +20 °C),
  • normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji
Odbiorca musi również pamiętać, że na podstawie zamówionej przez niego mocy, dostawca ciepła określa odpowiadający jej przepływ wody w sieci ciepłowniczej.

Ustawiony przepływ, uniemożliwi dostawę ciepła w ilości większej niż wynika to z mocy zamówionej.

Jeżeli będzie ona zbyt niska w stosunku do rzeczywistych potrzeb cieplnych danego obiektu wówczas występować będą zakłócenia w dostawie ciepła, a osiągnięcie wymaganych temperatur nie będzie możliwe.

Tak więc, fakt decydowania przez odbiorcę o wielkości mocy zamówionej nie oznacza pełnej dowolności w jej określaniu.

Zaniżenie wielkości mocy zamówionej przez odbiorcę skutkować będzie niedogrzewaniem budynku, szczególnie odczuwalnym w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.