Co to jest taryfa dla ciepła?

Zmiany prawne spowodowały, że od 1999 roku Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie rozlicza się ze swoimi klientami na podstawie Taryfy dla ciepła. Była to znacząca zmiana, głównie jakościowa: powstały grupy odbiorców i wieloskładnikowy cennik.

Każdorazowe wprowadzenie nowej taryfy poprzedzone jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez URE (Urząd Regulacji Energetyki). Wydanie pozytywnej decyzji jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że proponowane zmiany cen nie naruszają zasady równoważenia interesów przedsiębiorstwa i jego klientów.

Obecnie stosowana przez MEC taryfa sprawia, że jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianami struktury opłat. Wzrost znaczenia opłaty zmiennej sprawił, że odbiorcy mają większe możliwości oszczędzania zużywanej przez siebie energii cieplnej; znaczy to również, że zarówno sytuacja finansowa firmy, jak i odbiorców jest bardziej wrażliwa na warunki atmosferyczne.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.