Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w KoszalinieMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje Projekt pn. "Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.
 

O projekcie

  •     Nazwa projektu Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie
  •     Nr projektu POIS.09.02.00-00-036/10
  •     Beneficjent Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
  •     Wartość projektu 18 439 052,12 PLN
  •     Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 7 481 001,84 PLN
  •     Okres realizacji projektu 2007 - 2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

www.pois.gov.pl

Projekt obejmuje

  •     modernizację izolacji sieci napowietrznych – 0,7 km
  •     modernizację przyłączy i sieci rozdzielczej – 9,6 km
  •     modernizację węzłów cieplnych – 7 szt. (3 grupowe i 4 indywidualne) w wyniku czego powstanie 12 szt.


Cel główny projektu:

Poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłu i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym MEC Sp. z o.o. w Koszalinie.

W ten sposób Projekt przyczyni się do oszczędności nieodnawialnych zasobów energetycznych oraz wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego, poprzez polepszenie stanu powietrza atmosferycznego w regionie.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.