Ograniczenie emisji w Sianowie

Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.


 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje Projekt pn: "Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 "Infrastruktura ochrony środowiska", Działanie 4.4 "Ochrona powietrza".

O projekcie
 •     Nazwa projektu Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie
 •     Nr projektu WND-RPZP.04.04.00-32-012/11
 •     Beneficjent Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
 •     Wartość projektu 1 607 487,00 PLN
 •     Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 677 434,90 PLN
 •     Okres realizacji projektu 2011 – 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

www.rpo.wzp.pl

Projekt obejmuje
 •     przebudowę kotłowni gazowej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku węzła grupowego – 1 kocioł o mocy 474 kW
 •     modernizację kotłowni osiedlowej , w tym:
  •         kotła węglowego o mocy 2,33 MW wraz z montażem ekonomizera,
  •         układu odpylania i odprowadzania spalin wraz z montażem nowych odpylaczy,
  •         układu hydraulicznego wraz z pompownią,
  •         układów nawęglania i odżużlania,
  •         wymianę instalacji elektroenergetycznej,
  •         wykonanie nowych układów automatyki, sterowania sygnalizacji i wizualizacji wraz z podłączeniem kotłowni do systemu telemetrii MEC.

Cel główny projektu:

Zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej, ograniczenie do minimum strat przesyłu ciepła w okresie letnim, zmniejszenie zużycia miału węglowego, zwiększenie sprawności wytwarzania oraz niezawodności dostaw ciepła do odbiorców.

W ten sposób Projekt przyczyni się do oszczędności nieodnawialnych zasobów energetycznych oraz wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego, poprzez poprawę jakości powietrza atmosferycznego w regionie.
 


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.