Fundusze unijne

24-06-2015

Strategiczne cele osiągnięte

Strategiczne cele osiągnięte

Realizacja każdego projektu unijnego wiąże się z zaangażowaniem wielu osób i działów: przetargowych, księgowych, promocyjnych. Od ich profesjonalizmu i skrupulatności zależy, czy projekt uda się pomyślnie doprowadzić do końca. Projekt pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie” to jedno z kluczowych przedsięwzięć ostatnich lat realizowanych przez MEC. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończono właśnie realizację ostatnich zadań zaplanowanych do wykonania w ramach tego projektu.


09-05-2014

Pokazowy Sianów

Pokazowy Sianów

W dniu 7 maja 2014 r. w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie zorganizowany został dzień otwartych drzwi w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. W sianowskiej kotłowni należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie gościła liczna grupa przedstawicieli Politechniki Koszalińskiej oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Koszalin.


19-12-2013

Zakończenie inwestycji w Sianowie

Zakończenie inwestycji w Sianowie

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Sianowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie” i przekazania inwestycji do użytku. Efektem realizacji inwestycji jest znaczna redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery na terenie miasta i gminy Sianów. Zwiększyła się także sprawność produkcji i bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców.


26-07-2012

Optymalizacja systemu ciepłowniczego

Optymalizacja systemu ciepłowniczego

W kilku miejscach naszego miasta w okresie letnim trwają intensywne prace modernizacyjne miejskiego systemu ciepłowniczego. Wymieniane są duże fragmenty rurociągów. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje właśnie projekt pn.„Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.


02-05-2012

Ekologiczny Sianów

Ekologiczny Sianów

W dniu 16 kwietnia 2012 r. w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie odbyła się uroczystość podpisania umowy dotyczącej dofinansowania projektu: „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.4. Ochrona powietrza”.

Umowę podpisali: Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Grażyna Bielawska – Cieśla, Prezes Zarządu MEC Koszalin oraz Robert Mania Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju w MEC Koszalin.


08-09-2011

Kolejne miliony dla MEC

Kolejne miliony dla MEC

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała 11 mln złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Optymalizację systemu ciepłowniczego w Koszalinie”.


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.