Archiwum przetargów rok 2018

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016

2018-06-13 14:15:00

Dostawa młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych


2018-06-12 13:15:00

Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – Naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E . | rozstrzygnięcie


2018-06-14 11:54:00

Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania2018-06-09 12:33:00

Modernizacja emitera spalin (komin 120 m) w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-06-08 11:32:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania
2018-06-01 23:55:00

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.


2018-06-01 23:55:00

Dostawa środków czystości.


2018-05-26 14:28:00

Dostawa krążników do taśmociągów w podziale na zadania | rozstrzygnięcie

2018-05-15 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci ciepłowniczej. | rozstrzygnięcie


2018-05-09 12:30:00

Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND na wykonanie części do zwilżaczy pyłu FOKA 300 w instalacji bezpylnego odbioru pyłów

2018-05-10 13:05:00

Dostawy materiałów automatyki przemysłowej w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2018-05-08 09:51:00

Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2018-04-27 13:05:00

Wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A, kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie. | rozstrzygnięcie2018-05-09 13:05:00

Wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego kotła WR 25 nr 5 po modernizacji w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW. Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-04-21 10:10:00

Dostawa materiałów budowlanych i farb | rozstrzygnięcie2018-04-13 11:41:00

Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie | rozstrzygnięcie2018-04-10 11:05:00

Dostawa 7 500 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie2018-04-06 13:05:00

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie. | rozstrzygnięcie
2018-04-04 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 2 węzłów ciepłowniczych. | rozstrzygnięcie
2018-04-20 14:38:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2018-03-27 08:52:00

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.


2018-03-22 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 4 przyłączy ciepłowniczych. | rozstrzygnięcie


2018-03-23 13:05:00

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-03-17 10:05:00

Wynajem transportu do przewozu węgla z placu opałowego Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie na plac opałowy Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie. | rozstrzygnięcie


2018-03-17 13:11:00

Świadczenie usług przechowywania dokumentów | rozstrzygnięcie2018-03-21 11:26:00

Dostawa materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów w podziale na zadania | rozstrzygnięcie

2018-03-16 11:10:00

Dostawa 7 500 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie2018-03-20 12:41:00

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie
2018-02-28 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przyłączy ciepłowniczych w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2018-02-26 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2018-02-27 13:05:00

Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-02-24 14:49:00

Wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie | rozstrzygnięcie


2018-02-17 12:36:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2018-02-15 08:21:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2018-01-26 11:50:00

Dostawa preparatów RADINER | rozstrzygnięcie


2018-01-24 11:05:00

Dostawy 7 500 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie

2018-01-03 10:26:00

Dostawa prasy w 2018 roku obejmującą gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.