Archiwum przetargów rok 2017

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.20162017-10-18 14:53:00

Świadczenie usług pomocniczych IT przez 3 lata w podziale na zadania


2017-10-13 14:29:00

Dostawa materiałów preizolowanych | rozstrzygnięcie2017-10-04 11:33:00

Wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie | rozstrzygnięcie


2017-09-21 14:20:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie pozwoleń na budowę/ zgłoszenie zamiaru budowy na wymianę ścian osłonowych budynków kotłowni i wzmocnienie konstrukcji dachu. | rozstrzygnięcie


2017-10-05 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie pozwoleń na budowę/ zgłoszenie zamiaru budowy na wymianę ścian osłonowych budynków kotłowni i wzmocnienie konstrukcji dachu.


2017-09-30 12:58:00

Dostawa tlenomierza | rozstrzygnięcie

2017-09-26 23:59:00

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2017-09-16 23:59:00

Dostawa farb budowlanych | rozstrzygnięcie


2017-09-19 23:59:00

Wymiana części dachu budynku WLM5 kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2017-09-13 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem autorskiego dla sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina, w podziale na 6 zadań. | rozstrzygnięcie2017-09-14 23:59:00

Recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004 wraz z przeprowadzeniem audytów w nadzorze w okresie 3-letnim.
2017-09-13 23:59:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2017-09-12 23:59:00

Dostawa odżużlaczy zgrzebłowych (2 kpl) dla kotła WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2017-09-08 23:59:00

Remonty budynków MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2017-08-31 23:59:00

Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów MEC Sp. z o. o. w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie2017-09-12 23:59:00

Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego. | rozstrzygnięcie


2017-08-31 23:59:00

Remont dwóch sztuk zasobników opału kotłów KRm 2,33 w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie | rozstrzygnięcie


2017-09-12 23:59:00

Remonty i naprawy środków transportowych. | rozstrzygnięcie


2017-08-28 23:59:00

Dostawa wraz z montażem węzłów na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania.


2017-08-25 23:59:00

Włączenie do istniejącego systemu nadrzędnego modernizowanej stacji uzdatniania i odgazowania na kotłowni FUB w Koszalinie.2017-08-21 23:59:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie za rok 2017. | rozstrzygnięcie


2017-08-24 23:59:00

Wymiana części dachu budynku WLM5 kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie
2017-08-19 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina. | rozstrzygnięcie

2017-08-05 23:59:00

Dostawa wraz z montażem węzłów na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie2017-08-25 23:59:00

Remont płaszcza, głowicy i konstrukcji stalowych komina Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2017-08-05 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych oraz przepięcie zewnętrznej instalacji odbiorczej do sieci wysokich parametrów na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2017-08-04 23:59:00

Dostawa oraz montaż przetwornic częstotliwości, demontaż przetwornicy częstotliwości oraz sofstartu, w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2017-07-29 23:59:00

Dostawa odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej | rozstrzygnięcie


2017-07-21 23:59:00

Dostawa materiałów preizolowanych


2017-07-28 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Karłowicza 3-3b oraz węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o.+c.w.u. w ww. budynku w Koszalinie, w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2017-07-26 23:59:00

Modernizacja węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. dla budynku przy ul. Baczewskiego 1-3 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2017-07-19 23:59:00

Dostawy materiałów automatyki przemysłowej w podziale na zadania | rozstrzygnięcie
2017-07-20 23:59:00

Wymiana części dachu budynku WLM5 kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2017-07-18 23:59:00

Dostawa i wymiana pompy obiegowej nr 1 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2017-07-15 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przedszkola przy ul. Zwycięstwa 188 w Koszalinie oraz węzła jednofunkcyjnego w ww. budynku w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2017-07-07 23:59:00

Dostawa elektronarzędzi, przyrządów pomiarowych oraz tlenomierza w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2017-07-04 23:59:00

Dostawa taśmy tkaninowo gumowej | rozstrzygnięcie

2017-07-01 23:59:00

Budowa i przebudowa przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na dwa zadania | rozstrzygnięcie
2017-06-24 23:59:00

Wykonanie 4 szt. kompensatorów stalowych oraz ich wymiana w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A oraz kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2017-07-08 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie Jednostki Wojskowej w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66. dla dwóch zadań. | rozstrzygnięcie2017-06-15 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem autorskiego dla sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina, w podziale na 6 zadań. | rozstrzygnięcie


2017-06-14 23:59:00

Dostawy materiałów elektrycznych | rozstrzygnięcie


2017-06-12 23:59:00

Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla stacji uzdatniania wody kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a oraz kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2017-06-15 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych oraz przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania: | rozstrzygnięcie


2017-06-15 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2017-06-13 23:59:00

Dostawa materiałów do remontu taśmociągów w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2017-06-07 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jednofunkcyjnego węzła ciepłowniczego. | rozstrzygnięcie2017-06-09 23:59:00

Dostawa wymienników ciepła na cele ciepłej wody użytkowej | rozstrzygnięcie
2017-06-05 23:59:00

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do laboratorium. | rozstrzygnięcie


2017-06-06 23:59:00

Przeprowadzenie migracji oprogramowania ze starego do nowego serwera bazodanowego BD pracującego w ramach systemu telemetrii MEC Koszalin.2017-06-03 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla instalacji wewnętrznej c.w.u. i węzła ciepłowniczego. | rozstrzygnięcie


2017-06-01 23:59:00

Wykonanie remontów budynków MEC Sp. z o. o. w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie

2017-05-24 23:59:00

Świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii (przecieków) powstałych na części ciśnieniowej kotłów WR 25 i WR 10 | rozstrzygnięcie


2017-05-22 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR-25 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A i kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie. | rozstrzygnięcie

2017-05-16 23:59:00

Dostawy materiałów instalacyjno-hydraulicznych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2017-05-10 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2017-05-10 23:59:00

Wykonywanie drobnych robót budowlanych i instalacyjnych na obiektach Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2017-05-08 23:59:00

Dostawy materiałów budowlanych i farb oraz zakupy betonu w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2017-05-09 23:59:00

Dostawa stabilizatorów oraz wymienników ciepła w podziale na zadania | rozstrzygnięcie
2017-04-29 23:59:00

Przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2017-04-26 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2017-04-21 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 9 węzłów ciepłowniczych. | rozstrzygnięcie


2017-04-22 23:59:00

Dostawa pomp i wodomierzy w podziale na zadania | rozstrzygnięcie
2017-04-21 23:59:00

Dostawa serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonym do istniejącego systemu telemetrii. | rozstrzygnięcie


2017-04-13 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 3 zadań | rozstrzygnięcie


2017-04-12 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na trzy zadania | rozstrzygnięcie2017-04-05 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku VI/3 KSM „Przylesie” przy ul. Krzyżanowskiego –Wyki w Koszalinie, o parametrach: 2x48,3/110, L=48,00mb | rozstrzygnięcie
2017-03-28 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę istniejącego przyłącza ciepłowniczego napowietrznego. | rozstrzygnięcie


2017-03-28 23:59:00

Dostawa serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonym do istniejącego systemu telemetrii. | rozstrzygnięcie


2017-03-25 23:59:00

Zaprojektowanie i wybudowanie węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku przy ul. Zwycięstwa 150a w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2017-03-22 23:59:00

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez MEC Spółka z o. o. w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2017-03-24 23:59:00

Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT - dostawa podzespołów obudowy kasetowej i macierzy dyskowej. | rozstrzygnięcie


2017-03-16 23:59:00

Dostawy środków czystości. | rozstrzygnięcie2017-03-02 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla budowy przyłącza ciepłowniczego. | rozstrzygnięcie


2017-03-04 23:59:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2017-03-01 23:59:00

Wykonanie usługi dostosowania wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskiem odpowiednio do wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. | rozstrzygnięcie2017-02-25 23:59:00

Dostawa wody do picia w butelkach plastikowych | rozstrzygnięcie


2017-02-15 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla czterech węzłów. | rozstrzygnięcie2017-02-09 23:59:00

Wykonanie usługi dostosowania wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskiem odpowiednio do wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. | rozstrzygnięcie
2017-01-31 23:59:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2017-01-21 23:59:00

Dozór fizyczny obiektów Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2017-01-21 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do budynków PGK przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie, w dwóch etapach. | rozstrzygnięcie


2017-01-16 23:59:00

Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku ze stacjami cieplnymi przy ul. Holenderskiej w Koszalinie.


2017-01-04 23:59:00

Włączenie do istniejącego systemu nadrzędnego modernizowanej stacji uzdatniania i odgazowania na kotłowni DPM w Koszalinie
2017-01-04 23:59:00

Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego | rozstrzygnięcie


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.