Obsługa klienta w MEC

"Wspólną rzeczą dla wszystkich firm i ludzi doskonale obsługujących klientów jest to, że prezentują oni prawdziwie przyjazne nastawienie do klientów i postrzegają ich jako najważniejszy element swojej pracy."

"Każdego klienta traktujemy jak miłego gościa, ktoremu chcemy służyć i pomagać w rozwiązywaniu jego problemów."


Dział Marketingu i Obsługi Klienta Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszaline świadczy usługi w zakresie:
 • zawierania umów na dostawę energii cieplnej oraz usług eksploatacyjnych,
 • doradztwa techniczno-ekonomicznego dla odbiorców,
 • fakturowania dostarczonej Państwu energii cieplnej,
 • obsługi reklamacji zgłaszanych przez odbiorców,
 • informacji na temat stosowanych taryf i zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.
 • windykacji należności
 • zawierania umów najmu pomieszczeń
Pracownicy Działu Marketingu i Obsługi Klienta przyjmują Państwa wnioski, skargi i zażalenia codziennie od 7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 17.00. 

W przypadku, kiedy:
 • macie wątpliwości dotyczące wystawionej faktury,
 • uważacie, że zużyliście mniej ciepła, niż wynika to z obciążenia,
 • w okresie rozliczeniowym wystąpiły zakłócenia w dostawie ciepła,
 • nie zostały dotrzymane terminy związane z włączeniem lub wyłączeniem dostaw ciepła, letnią przerwą remontową, załatwieniem interwencji, skargi lub po prostu macie zastrzeżenia do sposobu załatwienia jakiejkolwiek sprawy przez pracownika MEC Sp. z o.o. w Koszalinie.
Zawsze możecie liczyć Państwo na przyjęcie i załatwienie reklamacji pisemnie, osobiście lub telefonicznie.

Mili i życzliwi Państwu pracownicy Działu Marketingu i Obsługi Klienta oczekują na Was w siedzibie Spółki przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie oraz pod numerami telefonów 34-74-401, 34-74-418, 34-74-458 lub bezpłatną infolinią o numerze 0 800 270 880.

Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia przyjmują, a także kompleksowych i fachowych porad udzielają:

Skargi i reklamacje:
 • Stanisława Patyk tel. 34-74-458, e-mail stanislawa.patyk@meckoszalin.pl
 • Agnieszka Derkacz - tel. 34-74-578, e-mail agnieszka.derkacz@meckoszalin.pl
Umowy sprzedaży ciepła:
 • Jan Batyński – tel. 34-74-401, e-mail jan.batynski@meckoszalin.pl
Doradztwo techniczno-ekonomiczne:
 • Jan Batyński – tel. 34-74-401, e-mail jan.batynski@meckoszalin.pl
Wydawanie dokumentacji przetargowej (SIWZ):
 • Agnieszka Derkacz - tel. 34-74-578, e-mail agnieszka.derkacz@meckoszalin.pl
W przypadku, kiedy sposób załatwienia sprawy nie będzie Państwa satysfakcjonował, zawsze liczyć możecie na rozmowę z kierownikiem działu Janem Batyńskim.

Ponadto, wszelkie uwagi, wnioski i skargi związane z dostawą ciepła możecie Państwo również zgłaszać codziennie, przez całą dobę do Pogotowia Ciepłowniczego pod numerami telefonów 993, 34-74-452, 34-74-453.

Pragniemy także poinformować, że udzielanie informacji na Państwa żądanie następuje w ciągu:
 1. 12 godzin - dla informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 2. 7 dni - dla informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.
Natomiast udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy następuje w ciągu:
 1. 12 godzin - dla informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
 2. 14 dni - dla odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 3. 30 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.