Akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U. 194 z 2010 r., poz. 1291)

  (133 KB) pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. (Dz.U.07.16.92)

  (123 KB) pobierz
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz.U.06.89.625)

  (399 KB) pobierz
 • Rozporządzenie dotyczące wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja". Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 maja 1998 r. (Dz. U. Nr 60, poz.387)

  (37 KB) pobierz
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. ( Dz. U. nr 75, poz.866 z 2000 r. ).

  (45 KB) pobierz
 • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.
  (Dz. U. Nr 92, poz. 1049, z dnia 9 listopada 1999 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.
  (Dz. U. Nr 100, poz. 1079, z dnia 2 listopada 2000 r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
  (Dz. U. Nr 59, poz. 518, z dnia 11 marca 2003 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
  (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.