Ciepło systemowe pomaga dbać o czyste powietrze

29-09-2017
Wiadomość dodana przez Marcin Ciania
Dostawcy ciepła systemowego, w tym Miejska Energetyka Cieplna, stale dostosowują swoje systemy wytwarzania energii cieplnej do norm ekologicznych. Dzięki temu możemy cieszyć się czystym powietrzem.

Normy związane z ochroną środowiska dotyczą ograniczania emisji do atmosfery szeregu substancji. To dwutlenek węgla, którego emisja w Polsce na przestrzeni lat 2002 - 2015 została zmniejszona o ponad 20 procent, pyły, których ilość zredukowano o prawie 70 procent w ciągu ostatnich 13 lat, dwutlenek siarki – zredukowany o 60 procent, czy tlenki azotu – tu redukcja emisji wyniosła 25 procent.
Coraz więcej budynków, również w Koszalinie, podłączanych jest do sieci ciepłowniczych. Pozwala to na likwidację indywidualnych, nieefektywnych pieców, a co za tym idzie ograniczenie niskiej emisji, w największym stopniu odpowiedzialnej za zanieczyszczenie powietrza w Polsce.

50 procent emisji pyłów i aż 80 procent emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu w Polsce to właśnie efekt niskiej emisji. Tymczasem elektrownie i ciepłownie emitują odpowiednio 10 procent i 0,1 procenta tych substancji.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.