Systemy zarządzania jakością ISO w MEC Koszalin

30-08-2017
Wiadomość dodana przez Marcin Ciania
Co to takiego ISO i dlaczego warto się o nie postarać? W wielkim skrócie to systemy zarządzania jakością. Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie wprowadziła cztery takie systemy. Pod skrótem ISO kryje się nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ang. International Organization for Standardization), która powstała w 1946 roku. Zrzesza ona przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych. Polskę reprezentuje w niej Polski Komitet Normalizacyjny. ISO jest organizacją pozarządową i dobrowolną.

ISO zajmuje się standaryzacją, czyli ujednolicaniem różnych dziedzin działalności przemysłowej, handlowej, usługowej, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, czy zagadnień związanych z jakością. O tym, jak szerokie jest spektrum działania ISO, świadczy liczba opublikowanych norm: jest ich ponad 20 tysięcy. Po co jednak takie unormowania? Aby ułatwić międzynarodowy handel, kontakty przedsiębiorców z kontrahentami, czy wreszcie dać klientom pewność, że produkt, który kupują, lub usługę, z której korzystają, wykonuje się zgodnie z uznanymi na całym świecie standardami, a co za tym idzie, z odpowiednią jakością. Taki też cel przyświecał Miejskiej Energetyce Cieplnej, gdy zapadła decyzja, aby starać się o wdrożenie wybranych systemów spod znaku ISO.

Systemy ISO stosowane w spółce tworzą Zintegrowany System Zarządzania. Są to:  zarządzanie jakością produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej – ISO 9001, zarządzanie ochroną środowiska – ISO 14001, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – ISO 18001, oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji – ISO 27001. Systemy te są regularnie audytowane, co poświadcza utrzymywanie przez MEC wysokich standardów w swojej działalności.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.